Κυνηγετικά σκυλιά - AKOKD

Go to content

Main menu:

Κυνηγετικά σκυλιά

Χρήσιμα > Νομοθεσία
   • Υ.Α. 91613/1073/1999 (ΦΕΚ Β′ 423) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών


  • Παρ. 1 άρθρου 12 του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α′ 269) Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 255 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Επίσης, επιτρέπεται η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων Σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»)


  • Εγκύκλιος για την προστασία ζώων από εκμετάλλευση ή χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Ζητείται να εφαρμόζονται τα άρθρα 16,1,20 του Ν. 4039/12 . Παραγγελία για άμεση εξέταση των καταγγελιών και εφαρμογή αυτοφώρου για το έγκλημα της παράβασης των διατάξεων του άρθρου 16. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2014  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


  • ΝΟΜΟΣ 4039/2012 (ΦΕΚ Α΄ 15) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. [Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32)]  • ΚΥΑ 3941/120925/2013 (ΦΕΚ 2642 Β΄) Τροποποίηση της αριθ. 331/10301/25.01.2013 απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» (Β  198/5.2.2013)  • Εγκύκλιος 112023/2170/6-8-2014 (ΑΔΑ: 7Δ2Λ0-ΤΝΟ) Πρόγραμμα παθητικής επιτήρησης για τη λύσσα – προσκόμιση βιβλιαρίων κυνηγητικών σκύλωνΜπορείτε να λάβετε υπόψη και τα παρακάτω:

  • Ανακοίνωση Π.Κ.Σ. – Κτηνιατρικές προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας κυνηγιού: Αντιλυσσικά εμβόλια μόνο σε ιδιωτικά κτηνιατρεία.(8-8-2014)


 
 
 
 
Back to content | Back to main menu