Πρόγραμμα Βιοτόπων - AKOKD

Go to content

Main menu:

Πρόγραμμα Βιοτόπων

Έργο
 


Η ΚΣΕ μέσω των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και των Κυνηγετικών Συλλόγων, υλοποιούσε το Πρόγραμμα της Βελτίωσης Βιοτόπων, αναπληρώνοντας έτσι το κενό που υπάρχει από την πλευρά της πολιτείας, χρηματοδοτώντας έργα και δράσεις που υλοποιούν οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες σε όλη την επικράτεια.

Η Α΄ ΚΟΚΔ συμμετέχει στο πρόγραμμα από το 2006 και έχουν πραγματοποιηθεί έργα και παρεμβάσεις στο σύνολο της επικράτειάς της. Από το 2018 η ΚΣΕ σταμάτησε τη χρηματοδότηση του προγράμματος και η Α΄ ΚΟΚΔ ανέλαβε τη συνέχισή του με ιδίους πόρους, θέτοντας αυστηρούς όρους διαχείρισης στους κυνηγετικούς συλλόγους της περιφέρειά της, όπως αυτοί αναπτύσσονται στο Εγχειρίδιο για Διαχείριση Νησιωτικής Πέρδικας (pdf), το οποίο συνέταξε το επιστημονικό προσωπικό της Ομοσπονδίας.

Σκοπός των  έργων και των παρεμβάσεων στους βιότοπους είναι α) ο εντοπισμός και περιορισμός παραγόντων (π.χ περιορισμένα διαθέσιμα τροφής, ελάχιστα αποθέματα νερού κ.α.) που δυσχεραίνουν τη διαβίωση και ανάπτυξη ενός θηραματικού πληθυσμού σ’ έναν βιότοπο, και β) η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, σ’ έναν βιότοπο, έτσι ώστε να μπορέσει να δεχτεί και να συντηρήσει έναν αριθμό απελευθερωμένων θηραμάτων.

Οι πιο σημαντικές επεμβάσεις που υλοποιούνται είναι οι εξής:

  • Σπορές

  • Εγκατάσταση φυσικών φρακτών

  • Φύτευση καρποφόρων δέντρων

  • Αναδασώσεις

  • Εγκατάσταση ποτίστρων

  • Καλλιέργεια πηγών

  • Εκτροφή και απελευθέρωση ενδημικών θηραμάτων.


Ιδέες μπορείτε να βρείτε και στον Συνοπτικό Τεχνικό Οδηγό Βελτίωσης Βιοτόπων της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. (pdf)

 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu