Πίνακας Παραβάσεων - AKOKD

Go to content

Main menu:

Πίνακας Παραβάσεων

Χρήσιμα > Νομοθεσία

α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΜΠΙΠΤΕΙ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΤΙΜΩΡΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

ΠΟΙΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

1

Χρήση πολ. όπλου ή αεροβόλου

252 §1 Ν.Δ.86/69

287 §13 Ν.Δ.86/69

2 Μήνες - 2 Χρόνια Χρηματική ποινή

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

2

Μη εφοδιασμός με Δελτίο Κατοχής Κυν. Όπλου

252 §2 Ν.Δ.86/69

2 §2 Ν. 177/75 8 N.2168/93 287 §3Ε Ν.Δ.86/69 12 §2 Ν.177/75 5 §5 N. 2168

Χρηματική ποινή ή Κράτηση

Δημόσιος Δασικός Κατήγορος

Πταίσμα

3

Χρήση παγίδων, δηλητηρίων, ελκυστικών φώτων κ.λ.π

252 §5 Ν.Δ.86/69

287 §17 συνδ. Ν.Δ.996/71

2 Χρόνια ή Χρηματική ποινή

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

4

Χρήση ελαστικής σφενδόνης, ομοιωμάτων κ.λ.π

252 §6 Ν.Δ.86/69

287 §2 Ν.Δ 86/69

Κράτηση και Χρηματική ποινή

Δημόσιος Δασικός Κατήγορος

Πταίσμα

5

Θήρα εντός Καταφυγίου Aγριας Ζωής

254 §8 Ν.Δ.86/69 4 §2 Ν.177/75

287 §9 Ν.Δ.86/69

Μέχρι 2 χρόνια

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

6

Παράβαση των ορίων εκτροφείων, φόνος εκτρεφόμενων ζώων

254 §4 Ν.Δ.86/69 4 §4 Ν.177/75

287 §9 3γ Ν.Δ.86/69

Μέχρι 2 χρόνια

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

7

Μεταφορά διά δημόσιου μεταφορικού μέσου, κυνός άνευ φίμωτρου

255 §4 Ν.Δ.86/69

287 §3α Ν.Δ.86/69

Χρηματική ποινή ή Κράτηση ή και τα δύο

Δημόσιος Δασικός Κατήγορος

Πταίσμα

8

Κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων όταν και όπου απαγορεύεται η θήρα

255 §5 Ν.Δ.86/69 5 Ν.177/75

287 §3β Ν.Δ.86/69

Χρηματική ποινή ή Κράτηση ή και τα δύο

Δημόσιος Δασικός Κατήγορος

Πταίσμα

9

Διατήρηση σε υπαίθριες ποιμενικές εγκαταστάσεις κυνηγετικών κυνών

255 §6 Ν.Δ.86/69

287 §12 Ν.Δ.86/69

Ένα μήνα ή Χρηματική ποινή

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

10

Σύλληψη κυνηγετικού σκύλου περιπλανώμενου με διακριτικό σήμα

255 §7 Ν.Δ.86/69

287 §6 Ν.Δ.86/69

Έξι μήνες ή Χρηματική ποινή

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

11

Θήρα εντός πόλεων κωμοπόλεων, σε ακτίνα 250 μέτρα κ.λ.π. Επίσης εντός αμπελώνων κ.λ.π., πυρήνων εθνικών δρυμών, στύλων Ο.Τ.Ε.

256 §1,2,3,4 Ν.Δ.86/69 6 Ν.177/75

287 §7 Ν.Δ.86/69

Μέχρι ένα χρόνο ή Χρηματική ποινή

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

12

Χρήση μηχανοκίνητων πλωτών μέσων για θήρα υδρόβιων πτηνών

258 §1α Ν.Δ.86/69

287 §5 Ν.Δ.86/69

Τουλάχιστον τρεις μήνες, χωρίς εξαγορά

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

13

Aσκηση θήρας από μηχανοκίνητα μέσα και η μεταφορά δεμένων όπλων εκτός θήκης, χρήση προβολέων και ελκυστικών φώτων

258 §1β Ν.Δ.86/69

287 §5 Ν.Δ.86/69

Τουλάχιστον τρεις μήνες, χωρίς εξαγορά

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

14

Οδηγοί μηχανοκίνητων μέσων ως συναυτουργοί κ.λ.π.

258 §1γ Ν.Δ.86/69

287 §5 Ν.Δ.86/69

Τουλάχιστον τρεις μήνες, χωρίς εξαγορά

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

15

Θήρα έλαφου, δορκάδος, φασιανού κ.λ.π.

258 §1δ Ν.Δ.86/69

287 §5 Ν.Δ.86/69

Τουλάχιστον τρεις μήνες, χωρίς εξαγορά

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

16

Θήρα ωφέλιμων πτηνών και θηλαστικών, αγοροπωλησία παντός θηράματος κατά τη διάρκεια απαγόρευσης της θήρας, καθ΄όλο το έτος, λαγού και πέρδικας, η θήρα πλέον ενός λαγού και τεσσάρων περδίκων, έκθεσης κοινής θέας-βασανισμός συλληφθέντων θηραμάτων

258 § 2α,β,γ.δ,ε,στ Ν.Δ.86/69 7 §1 Ν.177/75

287 §11β Ν.Δ.86/69 12 §4 Ν.177/75

Μέχρι ένα χρόνο ή Χρηματική ποινή ή και τα δύο.

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

17

Θήρα άρκτου και λυγκός (ρήσου)

258 §2ζ Ν.Δ.86/69

287 §11β Ν.Δ.86/69

Μέχρι ένα χρόνο ή Χρηματική ποινή ή και τα δύο

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

18

Μεταφορά κυνηγ. όπλου σε περίοδο απαγόρευσης θήρας, άνευ άδειας δασικής ή αστυν. αρχής, η διάβαση με δεμένο όπλο από εκτάσεις απαγορευμένες στη θήρα

258 §3δ,ε Ν.Δ.86/69

287 §3γ Ν.Δ.86/69

Χρηματική ποινή ή Κράτηση ή και τα δύο

Δημόσιος Δασικός Κατήγορος

Πταίσμα

19

Θήρα δι΄ενέδρας (καρτέρι, στις πηγές) χρησιμοποιούντος βοηθού άνευ αδείας, θήρα καθ΄ομάδας κ.λ.π

258 §3 α,β,γ,ζ Ν.Δ.86/69 Το 3β αντικαταστάθηκε με 7§2 Ν. 177/75

287 §3γ Ν.Δ.86/69 12 §4 Ν.177/75

Χρηματική ποινή ή Κράτηση ή και τα δύο

Δημόσιος Δασικός Κατήγορος

Πταίσμα

20

Θήρα μισή ώρα μετά τη δύση και μισή ώρα προ της ανατολής του ήλιου

261 §5 Ν.Δ.86/69

287 §11γ Ν.Δ.86/69

Μέχρι ένα χρόνο ή Χρηματική ποινή ή και τα δύο

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

21

Θήρα άνευ αδείας θήρας

262 §1 Ν.Δ.86/69

287 §11δ Ν.Δ.86/69

Μέχρι ένα χρόνο ή Χρηματική ποινή ή και τα δύο

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

22

Aρνηση για έλεγχο, κυνηγετικού σάκου και μηχανοκίνητου μέσου

289 §2 Ν.Δ.86/69

287 §11ε Ν.Δ.86/69

Μέχρι ένα χρόνο ή Χρηματική ποινή ή και τα δύο

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

23

Κατοχή, εμπορία, κατασκευή ή εκ του εξωτερικού εισαγωγή ομοιωμάτων, ηχοπαραγώγων συσκευών με μιμητικές συσκευές φωνές πουλιών και κάθε μορφής παγίδων για πουλιά και γενικότερα για είδη της άγριας πανίδας με σκοπό την προσέλκυση, σύλληψη, νάρκωση και θανάτωσή τους

11§4 Κ.Υ.Α 331794/31-3-1999

11§4 Κ.Υ.Α 331794/31-3-1999

Φυλάκιση έως ενός έτους ή Χρηματική Ποινή

Εισαγγελέας

Πταίσμα

24

Παράνομη χρήση γεωργικών φαρμάκων σε γεωργικές εκτάσεις ή σε δάση και δασικές εκτάσεις

259 §5 Ν.Δ. 86/69

287 §3 δ Ν.Δ.86/69

Κράτηση ή πρόστιμο ή και τα δύο

Δημόσιος Δασικός Κατήγορος

Πταίσμα

25

Κυνηγετικό όπλο που δέχεται περισσότερα από τρία φυσίγγια (ένα στη θαλάμη και δύο στην αποθήκη) ή παραποίηση ή απάλειψη του αριθμού του όπλου

1 §1 β Ν.2168/93 K.Y.A 414985/85 Φ.E.K 757/B άρθρο 4 εδ.1

7 § 8 α Ν.2168/93 K.Y.A 414985/85 Φ.E.K 757/B άρθρο 9 εδ.2

Φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

26

Παραχώρηση κυνηγ. όπλου σε πρόσωπο που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια θήρας

8 §2 β Ν.2168/93

8 §5 Ν.2168/93

Φυλάκιση ενός έτους και χρηματική ποινή

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

27

Θήρα ειδών που δεν επιτρέπεται το κυνήγι τους

Παράβαση βάση της ετήσιας Υπουργικής ρυθμιστικής για την άσκηση του κυνηγιού σε συνδυασμό με τις κατά τόπους Δασικές Αστυνομικές Διατάξεις

Βρίσκονται σε ισχύ επίσης και τα άρθρα 251, 256, 258, 259 του Ν. 86/69 και Κ.Υ.Α 414985/1985 Φ.Ε.Κ Β/757 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β, Αρ. Φύλλου 1289/28-12-98) σε συνδιασμό με τον Ν 1650/86

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

28

Aσκηση θήρας από μηχανοκίνητο μέσο ή μεταφορά κυνηγετικού όπλου σε όχημα δεμένο και εκτός θήκης

258 § 1 β Ν.Δ. 86/69

287 § 5 Ν.Δ. 86/69

Φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

29

7 § 3 γ Κ.Υ.Α. 414985/1985 Φ.Ε.Κ. Β/757

7 § 3 γ Κ.Υ.Α. 414985/1985 Φ.Ε.Κ. Β/757

Φυλάκιση δέκα ημερών ή με χρηματική ποινή

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

30

Η χρησιμοποίηση γεωργικών φαρμάκων των οποίων απαγορεύεται η κυκλοφορία

7 § 3 β Κ.Υ.Α. 414985/1985 Φ.Ε.Κ. Β/757

9 § 1 Κ.Υ.Α. 414985/1985 Φ.Ε.Κ. Β/757

Φυλάκιση δέκα ημερών ή με χρηματική ποινή

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

31

Θήρα από μηχανοκίνητα πλωτά μέσα για θήρα σε λίμνες, ποταμούς, ελώδεις εκτάσεις και λιμνοθάλασσες καθώς και σε θαλάσσιες περιοχές σε ακτίνα 300 μέτρων από την ακτή. Θήρα από μηχανοκίνητα πλωτά μέσα στην ανοικτή θάλασσα τα οποία μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη από 18 χιλιόμετρα την ώρα

7 § 1 α,β Κ.Υ.Α. 414985/1985 Φ.Ε.Κ. Β/757

9 § 2 Κ.Υ.Α. 414985/1985 Φ.Ε.Κ. Β/757 Η διάταξη ισχύει και για τους κατόχους ή οδηγούς - χειριστές των μηχανοκίνητων μέσων

Φυλάκιση έως ενός έτους ή με χρηματική ποινή από 20.000 - 100.000 δρχ.

Εισαγγελέας

Πλημμέλημα

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ : ΟΠΛΑ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ - ΗΧΟΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ κ.λπ.

 
Back to content | Back to main menu