Εκτροφείο Λέρου - AKOKD

Go to content

Main menu:

Εκτροφείο Λέρου

Έργο
 
 


Φυσική εκτροφή Νησιωτικής Πέρδικας στη Λέρο


Η Α΄ ΚΟΚΔ, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά ευρήματα που αφορούν στην επιτυχία και αποτελεσματικότητα των απελευθερώσεων τεχνητά εκτρεφόμενων ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας και αξιοποιώντας την εμπειρία άλλων χωρών, αναζητεί και εφαρμόζει διαφορετικές διαχειριστικές προσεγγίσεις, με στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση του θηραματικού δυναμικού.

Σύνθημα στις απελευθερώσεις πρέπει να είναι το «ποιότητα, όχι ποσότητα». Έχει αποδειχθεί ότι είναι προτιμότερο να αφήνεις 100 πουλιά καλής ποιότητας (δηλ με άγρια ένστικτα) παρά 2000-3000 «κοτόπουλα». Το ποσοστό θνησιμότητας των απελευθερωθέντων ατόμων (παραδοσιακής τεχνητής  εκτροφής) την πρώτη εβδομάδα, σύμφωνα με την επισκόπηση της βιβλιογραφίας φθάνει κατά μ.ο. το 75%, ενώ συνήθως η συμμετοχή τους στην αναπαραγωγική διαδικασία είναι από ελάχιστη έως αρνητική.

Έχοντας αυτά υπόψη και σε συνεργασία με τον Κ.Σ. Λέρου, ο οποίος επί σειρά ετών αναζητεί ορθολογικές διαχειριστικές λύσεις προκειμένου να λύσει το χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τους πληθυσμούς της πέρδικας στην επικράτειά του (παρά τη μεθοδική και συστηματική προσπάθειά του στις απελευθερώσεις, συνοδευόμενες με σειρά έργων βελτίωσης βιοτόπων), η Α΄ ΚΟΚΔ χρηματοδότησε τη δημιουργία εκτροφείου φυσικής εκτροφής και ανατροφής Νησιωτικής Πέρδικας (τόσο με πέρδικες όσο και με κότες βαντάμ) στη Λέρο. Είχε προηγηθεί πιλοτική προσπάθεια από τον Κ.Σ. Λέρου, τα αποτελέσματα της οποίας, όπως προέκυψαν από τη συνεχή, συστηματική καταγραφή της προσπάθειας, σ' όλα της τα στάδια, ήταν άκρως ενθαρρυντικά.

Η όλη
, πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, προσπάθεια συνεχίζεται, με την επιστημονική επίβλεψη του κτηνιάτρου του Κ.Σ. Λέρου και του επιστημονικού προσωπικού της Α΄ ΚΟΚΔ και δε θα αφορά μόνο σε απελευθερώσεις στο χώρο ευθύνης του Κ.Σ. Λέρου, αλλά στο μέλλον άτομα φυσικής εκτροφής θ' αρχίσουν να απελευθερώνονται και σε άλλα νησιά της Π.Ε. Δωδεκανήσου, με κοινό πρωτόκολλο απελευθέρωσης, όταν αυτό συνταχθεί, μετά τις απαραίτητες δοκιμές και αξιολογήσεις.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu