Έκδοση άδειας θήρας - AKOKD

Go to content

Main menu:

Έκδοση άδειας θήρας

Χρήσιμα > Νομοθεσία

Στον παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε 2 εγκυκλίους που εξέδωσε η Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ και οι οποίες παρέχουν οδηγίες στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σχετικά με το Πρόγραμμα παθητικής επιτήρησης για τη λύσσα που βρίσκεται σε εξέλιξη και τη διαδικασία έκδοσης αδειών θήρας κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

Αριθμ. Αποφ. 12594/346/28-01-2013 (ΦΕΚ 224/Β΄ /05-02-2013) (pdf)

Eπίσης εκδόθηκαν οι αριθμ. 131223/1517/31-5-2013 και 133716/2044/15-7-2013 εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας με τις οποίες δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών θήρας σύμφωνα με την αριθμ. 12594/346/28-1-2013 απόφαση περί «διαδικασίας και δικαιολογητικών έκδοσης άδειας Θήρας» (ΦΕΚ 224/Β75-2-2013).ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΥΝΗΓΩΝ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε ως συμβολή στην διεύρυνση των απαραίτητων γνώσεων που οφείλουν να έχουν οι κυνηγοί και έρχεται να καλύψει ένα μικρό κομμάτι της Ελληνικής κυνηγετικής βιβλιογραφίας. Σκοπός του είναι να παρέχει, στο μέτρο του δυνατού, την ειδική ενημέρωση σε νέους αλλά και έμπειρους κυνηγούς για θέματα αναγνώρισης και βιολογίας των διαφόρων θηρεύσιμων και μη ειδών, της νομοθεσίας της διαχείρισης και προστασίας της άγριας πανίδας, της χρήσης όπλων, αλλά και λοιπών θεμάτων που σχετίζονται με την ορθολογική άσκηση της Θήρας στην χώρα μας. Παράλληλα, το εγχειρίδιο αυτό έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους νέους κυνηγούς να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία εξετάσεις για την απόκτηση άδειας Θήρας.

Ερωτηματολόγιο εξετάσεων για νέους κυνηγούς

Πίνακας απαντήσεων 
 
 
Back to content | Back to main menu