Προφίλ - AKOKD

Go to content

Main menu:

Προφίλ

Ομοσπονδία
 


Η Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου (ΑΚΟΚΔ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ελέγχεται από την Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και αποτελεί μέλος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΣΕ). Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο

Ο έλεγχος από τη την Δ/νση
Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών αφορά τόσο στις δραστηριότητές της όσο και στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, που προέρχονται αποκλειστικά από τα χρήματα των περίπου 15.000 κυνηγών-μελών των 24 Κυνηγετικών Συλλόγων της Κρήτης και της Δωδεκανήσου.

Βασικός της σκοπός είναι τόσο η προστασία και η ορθολογική διαχείριση του θηραματικού πλούτου της περιφέρειάς ευθύνης της, με βάση τις αρχές της αειφορίας, όσο και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος εν γένει. Για το λόγο αυτό, όπως ορίζει το καταστατικό της, είναι υποχρεωμένη να διαθέτει το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων της σε δραστηριότητες που βοηθούν την ανάπτυξη των ειδών της άγριας πανίδας και στη βελτίωση των βιοτόπων τους.


 
 
 
 
Back to content | Back to main menu