Εμπλουτισμοί βιοτόπων - AKOKD

Go to content

Main menu:

Εμπλουτισμοί βιοτόπων

Χρήσιμα > Νομοθεσία
 

Περίληψη της υπ' Αριθμ. Αποφ. 98161/4136/29-09-2008 (ΦΕΚ 637/Β΄/06-04-2009) (pdf)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Ως εμπλουτισμός νοείται η απελευθέρωση στο φυσικό περιβάλλον θηραμάτων που έχουν αναπαραχθεί σε εκτροφεία ή έχουν συλληφθεί στη φύση.
2. Με τους εμπλουτισμούς επιδιώκεται η ικανοποίηση ενός ή περισσότερων από τους παρακάτω στόχους:

  • Η επαναεισαγωγή ιθαγενών θηραμάτων τα οποία για διάφορους λόγους έχουν εκλείψει από τις περιοχές φυσικής κατανομής τους, με σκοπό την εγκατάσταση νέων φυσικών πληθυσμών.

  • Η ενίσχυση φυσικών πληθυσμών ιθαγενών θηραμάτων που έχουν μειωθεί σημαντικά σε πολύ χαμηλό επίπεδο και υπάρχει κίνδυνος αιμομικτικής κατάρρευσης.

  • Η αύξηση των πληθυσμών θηραμάτων με σκοπό την αύξηση της κυνηγετικής κάρπωσης.


3. Οι εμπλουτισμοί βιοτόπων διενεργούνται από τις Δασικές Αρχές και από τις συνεργαζόμενες με το ΥΠΑΑΤ Κ.Ο., μόνο με τον έλεγχο και την εποπτεία των δασικών αρχών.

4. Δεν επιτρέπονται οι εμπλουτισμοί με ξενικά είδη, υποείδη και φυλές.

5. Οι απελευθερώσεις θα γίνονται σε ΚΑΖ, σε περιοχές όπου απαγορεύεται και επιτρέπεται το κυνήγι και σε ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές.

6. Απελευθέρωση θηραμάτων γίνεται σε χρόνο όσο το δυνατόν απομακρυσμένο από την έναρξη θήρας κάθε είδους, σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον προ 30 ημερών.

7. Εμπλουτισμοί βιοτόπων με τους οποίους επιδιώκονται οι στόχοι της επαναεισαγωγής και ενίσχυσης επιτρέπονται μόνο μετά την εκπόνηση Σχεδίου Εμπλουτισμού Βιοτόπων (ΣΕΒ).

8. Για τον 3 ο στόχο (αύξηση κάρπωσης) επιτρέπονται μόνο μετά τη σύνταξης έκθεσης.

 
 

Β. ΣΧΕΔΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΥ
Το ΣΕΒ ή η έκθεση συντάσσεται με μέριμνα της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας ή με μέριμνα των Κ.Ο. από δασολόγους που έχουν προσλάβει. Επιπλέον η μελέτη μπορεί να ανατεθεί από τις ΚΟ σε δασολόγους-μελετητές ή βιολόγους, ζωολόγους κλπ.

Γ.  ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η απελευθέρωση θηραμάτων πραγματοποιείται, αφού πρώτα κριθούν κατάλληλα, τόσο από υγειονομική όσο και από γενετική άποψη, για τον βιότοπο στον οποίο προορίζονται.
Απαιτούνται:
Βεβαίωση κτηνιάτρου.
Βεβαίωση εργαστηρίου γενετικής (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα)
δασολόγους που έχουν προσλάβει. Επιπλέον η μελέτη μπορεί να ανατεθεί από τις ΚΟ σε δασολόγους-μελετητές ή βιολόγους, ζωολόγους κλπ.

 

Δ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
Η διακίνηση γίνεται με κατάλληλα οχήματα πρωινές ή απογευματινές ώρες. Κατά την έξοδο από τα εκτροφεία εκδίδεται από το εκτροφείο Δελτίο Διακίνησης Θηραμάτων.
 Αριθμός και είδος.
 Ημερομηνία και ώρα εξόδου από το εκτροφείο.
 Ο προορισμός των θηραμάτων (παραλήπτης και θέση απελευθέρωσης)
 Η απόφαση έγκρισης του σχεδίου απελευθέρωσης.
 Βεβαιώσεις κτηνιάτρου και γενετικού εργαστηρίου.

Η. ΘΗΡΑΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
Περίπτωση Κρήτης & Δωδεκανήσου
  Λαγός
  Κυνηγετικός Φασιανός
  Νησιωτική Πέρδικα
  Ευρωπαϊκό Ορτύκι


 
 
Back to content | Back to main menu