Νομοθεσία θήρας - AKOKD

Go to content

Main menu:

Νομοθεσία θήρας

Χρήσιμα > Νομοθεσία
 


  • Τροποποίηση Ν. 4039/12 στον Νόμο 4235 (ΦΕΚ 32/Α΄/11-02-2014 στη σελ. 554) (pdf)


  • Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό (pdf) Νόμος 4039, (ΦΕΚ 15/Α΄/02-02-2012)


  • Ασφάλεια και προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος και της πρόληψης αγροτικών αδικημάτων (pdf), Αγρονομική Διάταξη υπ' αριθμ.1 (ΦΕΚ 1501/Β΄/30-07-2008)


  • Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα και άλλες διατάξεις (pdf)  Νόμος 3170, (ΦΕΚ 191/Α΄/29-07-2003)


  • Πρόγραμμα επιτήρησης της λύσσας, Αριθ. Αποφ. 1604/45066 (ΦΕΚ 1273/Β΄/11-04-2012) (pdf)


  • Περί καθορισμού περιοχών ζωνών θήρας τρυγόνων, ορτύγων, δενδροβίων και λοιπών περιστεροειδών. Υ.Α. 54604/2939/29-07-1976 (ΦΕΚ B΄ 1016) (pdf)

 
Back to content | Back to main menu