ΟΔΗΓΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - AKOKD

Go to content

Main menu:

ΟΔΗΓΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Χρήσιμα
 

Οδηγός για συμβατό κυνήγι
στις περιοχές του
Δικτύου NATURA 2000
στην Κρήτη

 
 
 
 

Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης για το έργο «Ανάδειξη και Προώθηση των Περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη». (πληροφορίες για το πρόγραμμα συνολικά https://natura2000.crete.gov.gr)
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013,
Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην
Περιφέρεια Κρήτης», στα πλαίσια της εγκεκριμένης Πράξης «Ανάδειξη και
Προώθηση των Περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη», Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380448, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Προτεινόμενη Αναφορά: Κωνσταντίνος Γρίβας. 2015. Οδηγός για συμβατό κυνήγι στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη (τεχνικός οδηγός). Περιφέρεια Κρήτης, Ηράκλειο, 48 σελ

για να δείτε τον Οδηγό κάντε κλικ στην εικόνα

 
 
Back to content | Back to main menu