Σήμανση σκύλων - AKOKD

Go to content

Main menu:

Σήμανση σκύλων

Ειδήσεις
 
 

Χανιά 22-07-2015
Αρ. Πρωτ.  379

ΠΡΟΣ: Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
ΚΟΙΝ:  α. Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
         
β. Κυνηγετικοί Σύλλογοι Κρήτης ΔωδεκανήσουΘέμα: Ηλεκτρονική σήμανση σκύλων – Αίτημα Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου για έλεγχο κτηνιατρικών πράξεων στη Σητεία


Η Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου ( Α΄ ΚΟΚΔ) έλαβε γνώση του υπ’ αριθμ. 1135/8-7-2015 έγγραφου που απέστειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Σητείας ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος (ΠΚΣ), στο οποίο ζητείται η διενέργεια έλεγχου της νομιμότητας των κτηνιατρικών πράξεων (εμβολιασμοί, ηλεκτρονική σήμανση, κ.α.)  που διενεργήθηκαν σε περιφραγμένο χώρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας.


Η Α΄ ΚΟΚΔ εξέτασε το ζήτημα και καταθέτει τις απόψεις της. Καταρχάς, πρέπει ν’ αναφερθεί ότι οι κυνηγετικοί σύλλογοι (Κ.Σ.) έχουν ως καταστατική τους υποχρέωση, μεταξύ άλλων, την «άμεση, ταχεία και καλή εξυπηρέτηση» των μελών τους.

Στα πλαίσια αυτά είναι πάγια η τακτική τους να διοργανώνουν εκδηλώσεις στη διάρκεια των οποίων τα μέλη τους, εκτός της ευκαιρίας για συνεύρεση και συζήτηση για θέματα που τους απασχολούν, θα απολαμβάνουν υπηρεσίες με το μικρότερο κόστος σε χρόνο και χρήμα.
Με την ψήφιση του Νόμου 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α΄/02-02-2012) «για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» [με τις τροποποιήσεις άρθρων του στο νόμο 4235 (ΦΕΚ 32/Α΄/11-02-2014)] προέκυψε η υποχρέωση για τους κυνηγούς-μέλη των Κ.Σ. να προβούν στην ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των σκύλων τους.


Σύμφωνα με τη νομοθεσία και συγκεκριμένα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν. 4039/2012, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί σύμφωνα με το Ν. 4235/2014 «Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων 2 και 3, πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί, ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα και διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος/βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κτηνιατρείο που λειτουργεί νόμιμα.».


Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι παρατηρείται μια μεγάλη διακύμανση στις τιμές που προσφέρουν οι κτηνίατροι για τη σήμανση, το εύρος της οποίας δεν είναι δυνατό να δικαιολογηθεί. Επίσης είναι διαπιστωμένο ότι οι τιμές για τη σήμανση αυξάνονται όσο πιο μακριά πάμε από τα μεγάλα αστικά κέντρα, μ’ αποτέλεσμα οι κάτοχοι δεσποζόμενων σκύλων (μεταξύ των οποίων οι κυνηγοί), ν’ αναγκάζονται να πληρώνουν υπερτιμημένες υπηρεσίες. Θεωρούμε ότι αυτά πρέπει να απασχολήσουν τον ΠΚΣ.
Για τη διευκόλυνση των μελών τους, είναι αρκετοί οι Κ.Σ. ανά την επικράτεια, οι οποίοι μετά την ψήφιση των προαναφερθέντων νόμων, έχουν έρθει σε επαφή με κτηνιάτρους και έχουν διοργανώσει σε χώρους τους εκδηλώσεις όπου λαμβάνουν χώρα εμβολιασμοί ή ηλεκτρονική σήμανση σκύλων από κτηνιάτρους σε ανταγωνιστικές και συμφέρουσες τιμές. Στο πνεύμα αυτό της συνεισφοράς προς τα μέλη του, ο Κ.Σ. Σητείας ήρθε σε συνεννόηση με κτηνιάτρους και διοργάνωσε ανάλογη εκδήλωση, για την οποία ο ΠΚΣ έχει προβεί σε μια καταγγελία η οποία μας είναι ακατανόητη.


Όπως προαναφέρθηκε υπεύθυνος για τη σήμανση είναι ο κτηνίατρος, ο οποίος είναι υπεύθυνος ν’ αποφανθεί για το εάν ένας χώρος είναι κατάλληλος και πληροί τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθούν οι κτηνιατρικές πράξεις. Δεν γίνεται αντιληπτό γιατί εγκαλείται ο Κ.Σ. Σητείας, ο οποίος διέθεσε ένα χώρο που του έχει παραχωρηθεί από τη Δασική Υπηρεσία για τις φιλοθηραματικές δράσεις του. Ο Κ.Σ. δε θα είχε πρόβλημα η σχετική εκδήλωση να είχε πραγματοποιηθεί σ’ άλλον χώρο καθ’ υπόδειξη του υπεύθυνου κτηνιάτρου.


Στο σημείο αυτό εκφράζουμε και μια απορία, σχετικά με τον εμβολιασμό (και άλλες κτηνιατρικές πράξεις) κτηνοτροφικών ζώων που πραγματοποιούνται στην ύπαιθρο. Στην περίπτωση αυτή είναι εξασφαλισμένος ο υγειονομικός έλεγχος και η νομιμότητα των συγκεκριμένων χώρων; Ή μήπως τα κτηνοτροφικά ζώα μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους ή/και τα κτηνιατρεία; Φυσικά η απάντηση είναι γνωστή, ότι δηλαδή όλες οι κτηνιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται στα ποιμνιοστάσια ή/και στην ύπαιθρο. Εδώ διακρίνεται μια διαφορετική αντιμετώπιση.


Υποψία μας είναι ότι η παρέμβαση του ΠΚΣ προήλθε από καταγγελία άλλου κτηνιάτρου, του οποίου η προσφορά απορρίφθηκε από τον Κ.Σ. Σητείας, με σκοπό την αντεκδίκηση.


Η ουσία όμως για την Α΄ ΚΟΚΔ είναι ότι η σήμανση των κυνηγετικών σκύλων είναι μια πολλή σοβαρή υπόθεση, που απασχολεί χιλιάδες κυνηγούς, οι οποίοι λόγω της δραστηριότητάς τους συντηρούν και μεριμνούν για πάνω από έναν σκύλους. Ο ΠΚΣ θα πρέπει, αντί να καταφεύγει σε τέτοιου είδους αβάσιμες καταγγελίες, να έρθει σε συνεργασία με τις κυνηγετικές οργανώσεις ώστε να εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το πολύ σωστό μέτρο της σήμανσης των σκύλων.

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Γ.  Χαβαλεδάκης
                                         Π. Βογιατζάκηςεδώ μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο του ΠΣΚ

εδώ το σχετικό έγγραφο της Α΄ΚΟΚΔ σε pdf 
 
 
Back to content | Back to main menu