Ανακοίνωση ΚΣΕ για απαγόρευση κυνηγιού έως 18-01-2017 - AKOKD

Go to content

Main menu:

Ανακοίνωση ΚΣΕ για απαγόρευση κυνηγιού έως 18-01-2017

Ειδήσεις
 Μετά την Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την οποία απαγορεύτηκε, έως και την 18η Ιανουαρίου 2017, η θήρα σε όλη την Ελλάδα, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΥΤΗ.

Όπως είναι άλλωστε γνωστό, αποτελεί πάγια θέση, όλων των Κυνηγετικών μας Οργανώσεων, η απαρέγκλιτη και πιστή εφαρμογή όλων των απαγορεύσεων θήρας που έχουν θεσπιστεί ασχέτως εάν συμφωνούμε ή όχι με ορισμένες από αυτές.
Γνωρίζουμε ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη
χώρα μας, έχετε προβεί σε μια σειρά από πολύ σημαντικά μέτρα και ενέργειες που αποσκοπούν στην προστασία των θηραματικών και μη ειδών. Ενέργειες και δράσεις
που οι Κυνηγετικές μας Οργανώσεις πραγματοποιούν κάθε χρόνο, επί σειρά ετών,
ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες (π.χ. ρίψη τροφών, μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της θηροφυλακής μας, οδηγίες προς τους κυνηγούς κ.λπ.).

Σήμερα, αποτελεί υποχρέωση και καθήκον όλων μας η ακόμα μεγαλύτερη δραστηριοποίηση των ενεργειών αυτών, χρειάζεται η πλήρης και συνεχής κινητοποίηση της θηροφυλακής μας, με στόχο πάντοτε την προστασία του θηραματικού μας πλούτου, με αυστηρότητα και συνέπεια, ώστε να αποφευχθούν παραβάσεις και έτσι να λειτουργήσει κυρίως ο κανόνας της πρόληψης των πιθανών παραβάσεων.

Είμαστε όλοι βέβαιοι ότι θα συνεχίσετε την επιτυχή προσπάθειά σας με τους καλύτερους δυνατούς όρους, με σκοπό πάντοτε την αειφορία της θήρας.

                                                
                          
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                   

                     
ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ                                                                ΓΕΩΡΓ. ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ

 
 
Back to content | Back to main menu