Περί όπλων - AKOKD

Go to content

Main menu:

Περί όπλων

Χρήσιμα > Νομοθεσία


  • Δεκαετής ισχύς βεβαιώσεων άδειας κατοχής κυνηγετικών όπλων (ΑΚΚΟ) (ΦΕΚ 1212/Β/14-6-2011) (pdf)


  • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993, που αφορούν κυρίως στις ποινές, άρθρο 59 του Νόμου υπ' αριθμ. 4249/24-3-2014 (ΦΕΚ 73/Α΄/24-03-20140 (pdf)


  • Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις. Νόμος υπ' αριθ. 3944/01-04-2011 (ΦΕΚ 67/Α΄ /05-04-2011) (pdf)


  • Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις (pdf)

    Νόμος υπ' αριθ. 2168/03-09-1993 (ΦΕΚ 147/Α΄ /03-09-1993)

 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu