Πρόγραμμα Βιοτόπων - AKOKD

Go to content

Main menu:

Πρόγραμμα Βιοτόπων

Έργο
 


Η Κ.Σ.Ε μέσω των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και των Κυνηγετικών Συλλόγων, υλοποιεί το Πρόγραμμα της Βελτίωσης Βιοτόπων, αναπληρώνοντας έτσι το κενό που υπάρχει από την πλευρά της πολιτείας, χρηματοδοτώντας έργα και δράσεις που υλοποιούν οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες σε όλη την επικράτεια.

Η Α΄ ΚΟΚΔ συμμετέχει στο πρόγραμμα από το 2006 και έχουν πραγματοποιηθεί έργα και παρεμβάσεις στο σύνολο της επικράτειάς της.

Σκοπός των  έργων και των παρεμβάσεων στους βιότοπους είναι α) ο εντοπισμός και περιορισμός παραγόντων (π.χ περιορισμένα διαθέσιμα τροφής, ελάχιστα αποθέματα νερού κ.α.) που δυσχεραίνουν τη διαβίωση και ανάπτυξη ενός θηραματικού πληθυσμού σ’ έναν βιότοπο, και β) η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, σ’ έναν βιότοπο, έτσι ώστε να μπορέσει να δεχτεί και να συντηρήσει έναν αριθμό απελευθερωμένων θηραμάτων.

Στην υλοποίηση των ετήσιων δράσεων για τη βελτίωση βιοτόπων συμμετέχουν Θηροφύλακες των Κυνηγετικών οργανώσεων αλλά και εθελοντές κυνηγοί. Την καθοδήγηση και εποπτεία των εργασιών στο βιότοπο αναλαμβάνουν οι εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες των κυνηγετικών οργανώσεων.

Οι πιο σημαντικές επεμβάσεις που υλοποιούνται είναι οι εξής:

  • Σπορές

  • Εγκατάσταση φυσικών φρακτών

  • Φύτευση καρποφόρων δέντρων

  • Αναδασώσεις

  • Εγκατάσταση ποτίστρων

  • Καλλιέργεια πηγών

  • Εκτροφή και απελευθέρωση ενδημικών θηραμάτων.


Ιδέες μπορείτε να βρείτε στον Συνοπτικό Τεχνικό Οδηγό Βελτίωσης Βιοτόπων της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. (pdf)

 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu