LIFE Natura Themis App - AKOKD

Go to content

Main menu:

LIFE Natura Themis App

Χρήσιμα
 
 
 
 

Εφαρμογή για έξυπνες συσκευές, που σκοπό έχει να δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους και επισκέπτες της Κρήτης, να αναφέρουν άμεσα και ανώνυμα, οποιοδήποτε περιστατικό περιβαλλοντικής υποβάθμισης, αυθαιρεσίας ή εγκλήματος, πέσει στην αντίληψή τους
Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή σαρώνοντας επίσης και τα αντίστοιχα QR Codes:

 
 
 
 
 
 
 Περιβαλλοντική ευθύνη και κυνηγοί


Η Κρήτη χαρακτηρίζεται από ένα μωσαϊκό τοπίων, το οποίο έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό από την ιδιαίτερη γεωμορφολογία (π.χ. εκτεταμένες οροσειρές, οροπέδια και πληθώρα φαραγγιών), τη γεωγραφική και την οικολογική απομόνωση του νησιού. Επίσης, η Κρήτη διαθέτει μεγάλες εκτάσεις αδιατάρακτου φυσικού περιβάλλοντος, ενώ οι κλιματολογικές συνθήκες ποικίλουν μεταξύ ανατολής-δύσης και βορρά-νότου (π.χ. το δυτικό τμήμα του νησιού δέχεται περισσότερα κατακρημνίσματα σε σχέση με το ανατολικό).


Όλα τα παραπάνω ευνοούν τη βιολογική ποικιλότητα και εξηγούν τον υψηλό αριθμό μοναδικών για το νησί φυτικών και ζωικών ειδών (ενδημικών) που φιλοξενεί το νησί. Η βιοποικιλότητά που συναντάται στην Κρήτη είναι από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη, γεγονός στο οποίο οφείλεται και η συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 με τόσο πολλές, αριθμητικά, περιοχές, και με τόσο μεγάλο ποσοστό της έκτασής της ενταγμένο στο Δίκτυο (περίπου 30%). Μεγάλος είναι και ο αριθμός μικρών σε έκταση προστατευόμενων περιοχών που είναι χαρακτηρισμένες είτε ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), είτε ως Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ), είτε ως Νησιωτικοί Υγρότοποι, ή έχουν κάποια άλλη μορφή καθεστώτος προστασίας.

Η συνεχής κατοίκηση του νησιού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στηρίχτηκε στους πλούσιους φυσικούς πόρους που διαθέτει, οι οποίοι υποστήριξαν και υποστηρίζουν την τοπική κοινωνική ανάπτυξη και την πολιτιστική παράδοση, με αποτέλεσμα σήμερα να μπορούμε να μιλάμε στην Κρήτη για ένα ενιαίο φυσικό και πολιτισμικό τοπίο.


Είναι λοιπόν ευνόητο ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος διασφαλίζει μια σειρά ωφελειών για τον άνθρωπο, και θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι οι προστατευόμενες περιοχές του νησιού δεν αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Αντιθέτως, εάν κατανοήσουμε και σεβαστούμε τις ιδιαιτερότητές τους, το καθεστώς προστασίας και ειδικών περιορισμών που τις διέπει και εάν τις διαχειριστούμε με τον σωστό τρόπο, τότε μόνο οφέλη μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτό.


Μέχρι σήμερα, η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι ελλιπής έως και ανύπαρκτη σε κάποιες περιπτώσεις, όπως άλλωστε διαπιστώνεται και από την υλοποίηση του προγράμματος LIFE Natura Themis* (www.lifethemis.eu). Σκοπός του έργου αυτού είναι αρχικά η χαρτογράφηση της περιβαλλοντικής παραβατικότητας στο νησί και στη συνέχεια η διεξαγωγή ενημερωτικής εκστρατείας, τόσο για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής, όσο και για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη (Οδηγία 2004/35/ΕΚ, ΠΔ 148/2009). Η έρευνα που πραγματοποιείται μέσω του έργου LIFE Natura Themis από το 2015 μέχρι σήμερα έχει εντοπίσει ότι οι κυριότερες παράνομες δραστηριότητες που τελούνται στην ύπαιθρο του νησιού αφορούν στη μεταβολή αιγιαλού, στην παράνομη θήρα, στις αυθαίρετες κατασκευές/υποδομές, στον εμπρησμό από αμέλεια, στην παράνομη απόρριψη λυμάτων/υγρών αποβλήτων και σε μικρότερο βαθμό στη λαθροϋλοτομία και σε άλλες παραβάσεις. Παραβάσεις που κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλονται στην άγνοια των πολιτών και στην ανοχή της κοινωνίας έναντι της περιβαλλοντικής εγκληματικότητας.

Καλό είναι λοιπόν οι πολίτες, που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα αλλά και όσοι ασκούν δραστηριότητες υπαίθρου, να είναι όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένοι για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στο οποίο κατοικούν, εργάζονται ή απλώς επισκέπτονται.
Ιδιαίτερα όσοι πραγματοποιούν αθλήματα ή δραστηριότητες υπαίθρου έχουν πάντα τη δυνατότητα να εντοπίσουν παραβάσεις και να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και αρχών, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος και να αποκατασταθούν περιβαλλοντικές ζημίες σε ευάλωτα οικοσυστήματα ή σε ζωικά/φυτικά είδη.

Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος
με τη βοήθεια και της τεχνολογίας είναι η αναφορά τέτοιων περιστατικών με τη χρήση ειδικών εφαρμογών (applications) για έξυπνες συσκευές όπως είναι η εφαρμογή LIFE NATURA THEMIS. H εφαρμογή αυτή, που δημιουργήθηκε το 2017 στο πλαίσιο του έργου LIFE Natura Themis, είναι διαθέσιμη δωρεάν και υποστηρίζεται τόσο από συσκευές Android όσο και από συσκευές iOS, είναι εύχρηστη και λειτουργική, διασφαλίζει 100% την ανωνυμία του χρήστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε και οπουδήποτε, αποκλειστικά εντός της επικράτειας της Κρήτης. Ευελπιστούμε επίσης ότι θα αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο αντιμετώπισης της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, ενισχύοντας και την αποτελεσματικότητα της Κρήτης Ομάδας Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων που εποπτεύει η Α Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσου.

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο http://www.lifethemis.eu/el/content/appsmartdevices ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στο λογισμικό του App, όταν το εγκαταστήσετε στην έξυπνη συσκευή σας.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή σαρώνοντας επίσης και τα αντίστοιχα QR Codes:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu